Hitta Älghund får alla titlar från SKK varannan månad.
Och det är då championat och övriga titlar uppdateras på Hitta Älghund.


Och glöm inte att championaten måste begäras hos SKK.
Det är ingenting som sker automatiskt.