2019-03-06

2018 års löshundsprov från Finland lästes in


2019-01-29

Lästes utställningar från NKK in.

Det var 97.952 st

Nästa steg blir att få till automatiska rutiner för att läsa in all information löpande från NKK.


2019-01-17

All Information från NKK uppdaterades


2018-04-23

Fredag den 20 April läste vi in AD och HD resultat från NKK.

Nästa steg blir att läsa in:

-  Utställningar från NKK
- Läsa in och vissa moment poäng på 5 moment prov före 2005-08 NKK


HD, Höfter, resultat för 17'652 hundar.

AD, Armbågar, resultat för 480 hundar


Vi kompletterade även 7' 635 finska prov med moment och några till värden , tex. älgarbetstid, ståndtid gångstånd etc. på Finska prov.
Det gäller prov från 2012-08 och prov på hundar som finns i Hittaälghund, SKK/NKK, hundar.

Totalt finns 23'555 löshundprov från Finland sedan år 2000.
Totalt finns 12'466 löshundprov från Norge sedan 2005.

                                                                           


Finland
Norge
År
Antal
Antal
2017
549
676
2016
969
1010
2015
1267
1301
2014
1744
1168
2013
1971
1097
2012
2008
996
2011
1477
1089
2010
1379
931
2009
1464
980
2008
1392
821
2007
1295
728
2006
1331
858
2005
1214
811

                                        


2018-03-09

Fredag den 9 Mars läste vi in 10767 st ledhundsprov från Norge.

Nästa steg blir att läsa in:

-  HD/AD röntgen

-  Utställningar

-  Ledhundsprov Klart

- Löshundsprov Klart

- NKK hundar Klart

Sedan skall vi även få igång automatiska rutiner att fylla på från NKK.
Vi rapporterar löpande om vad som händer.
PS! Ni kan hjälpa till att hitta dubbletter bland hundarna. Rapportera detta via länken Kontakt/Support längst ned på sidan i
Hittaälghund.

Dubbletter kommer det alltid att finnas. Vi har identifierat och parat ihop flera hundra st automatiskt i
samband med uppdateringen från NKK.


2018-02-02

Fredagen den 2 Februari läste vi in 67 287 Hundar från NKK!
Nu har vi 214 517 st hundar i Hittaälghund. Vi ökade antalet hundar med 45%.

Antal    Ras

51212
Norsk Elghund Grå
6408
Norsk Älghund, Svart
5905
Jämthund
1462
Karelsk Björnhund
945
Östsibirisk Lajka
812
Svensk Vit Älghund
512
Västsibirisk Lajka
21
Hälleforshund
10
Rysk Europeisk Lajka


Vi läste även in  9'118 st löshundsprov från NKK.

Fördelat  genom åren så här:

År        Antal

2017
519
2016
659
2015
821
2014
720
2013
712
2012
622
2011
751
2010
717
2009
839
2008
688
2007
619
2006
746
2005
705

Nästa steg blir att läsa in:

-  Ledhundsprov

-  HD/AD röntgen

-  Utställningar

Sedan skall vi även få igång automatiska rutiner att fylla på från NKK.
Vi rapporterar löpande om vad som händer.
PS! Ni kan hjälpa till att hitta dubbletter bland hundarna. Rapportera detta via länken Kontakt/Support längst ned på sidan i
Hittaälghund.

Dubbletter kommer det alltid att finnas. Vi har identifierat och parat ihop flera hundra st automatiskt i
samband med uppdateringen från NKK.


2018-01-14       
Lästes 3.243 st löshundsprov med moment på befintliga hundar in i Hittaälghund från NKK
Fördelat så här:
År                        Antal
2017                    142
2016                    330
2015                    435
2014                    441
2013                    374
2012                    374
2011                    343
2010                    215
2009                    140
2008                    132
2007                    104
2006                    109
2005                    104

Nästa steg: Läsa in Hundar/Stamtavla från NKK och även då läsa in löshundsprov med moment på dessa hundar.
Det kommer då att bli mycket mer löshundsprov än tidigare som läses in.


2017-05-01

Norge: 

  Vi har läst in ca 1400 löshundsprov, inga moment, från 2013 till 2017, för alla raser från Norge, NorskaElghundsForbundets egna program. (Inte NKK)

Finland: 

  Vi har läst in ca 19.800 löshundsprov, inga moment, från 2000-09 och framåt , för Jämtar och gråhundar. 

De löshundsprov som är inlästa är på de hundar som redan finns i Hittaälghund, SKK hundar.