2018-02-02

Fredagen den 2 Februari läste vi in 67 287 Hundar från NKK!
Nu har vi 214 517 st hundar i Hittaälghund. Vi ökade antalet hundar med 45%.

Antal    Ras

51212 Norsk Elghund Grå
6408 Norsk Älghund, Svart
5905 Jämthund
1462 Karelsk Björnhund
945 Östsibirisk Lajka
812 Svensk Vit Älghund
512 Västsibirisk Lajka
21 Hälleforshund
10 Rysk Europeisk Lajka


Vi läste även in  9'118 st löshundsprov från NKK.

Fördelat  genom åren så här:

År        Antal

2017 519
2016 659
2015 821
2014 720
2013 712
2012 622
2011 751
2010 717
2009 839
2008 688
2007 619
2006 746
2005 705

Nästa steg blir att läsa in:

-  Ledhundsprov

-  HD/AD röntgen

-  Utställningar

Sedan skall vi även få igång automatiska rutiner att fylla på från NKK.
Vi rapporterar löpande om vad som händer.
PS! Ni kan hjälpa till att hitta dubbletter bland hundarna. Rapportera detta via länken Kontakt/Support längst ned på sidan i
Hittaälghund.

Dubbletter kommer det alltid att finnas. Vi har identifierat och parat ihop flera hundra st automatiskt i
samband med uppdateringen från NKK.


2018-01-14       
Lästes 3.243 st löshundsprov med moment på befintliga hundar in i Hittaälghund från NKK
Fördelat så här:
År                        Antal
2017                    142
2016                    330
2015                    435
2014                    441
2013                    374
2012                    374
2011                    343
2010                    215
2009                    140
2008                    132
2007                    104
2006                    109
2005                    104

Nästa steg: Läsa in Hundar/Stamtavla från NKK och även då läsa in löshundsprov med moment på dessa hundar.
Det kommer då att bli mycket mer löshundsprov än tidigare som läses in.


2017-05-01

Norge: 

  Vi har läst in ca 1400 löshundsprov, inga moment, från 2013 till 2017, för alla raser från Norge, NorskaElghundsForbundets egna program. (Inte NKK)

Finland: 

  Vi har läst in ca 19.800 löshundsprov, inga moment, från 2000-09 och framåt , för Jämtar och gråhundar. 

De löshundsprov som är inlästa är på de hundar som redan finns i Hittaälghund, SKK hundar.