Norge: 

  Vi har läst in ca 1400 löshundsprov av 4500 från 2013 till 2017, 31%, för alla raser från Norge, NEKF. 

Finland: 

  Vi har läst in ca 19.800 löshundsprov av 96.000 sedan sept 2000, 21%, för Jämtar och gråhundar. 


De löshundsprov som är inlästa är på de hundar som redan finns i Hittaälghund, SKK hundar. 


* Löshundsprov är inlästa med datum,pris, poäng, klubb. (Inga moment är inlästa ännu.) 


* Löshundsprov från Norge och Finland är också sökbara, se avdelningen längre upp 

-- "Sök löshundsprov, utställning och titta på statistik", fliken "PROV" 


* Under avdelningarna "Löshundsprov/månad för SKK hundar ..." 

-- längre ner kan du direkt hitta de senaste löshundsproven för respektive land 

-- de är där grupperade per lokalklubb och månad. 

-- Prov för tex November har datum per den första December" 


Kvarstående saker: 

- Läsa in löshundsprov för resterande raser från Finland 

- Läsa in fler år löshundsprov från NEKF, Norge 


Nästa steg är att hämta information från NKK/FKK när alla avtal är påskrivna: 

- Läsa in hundar/stamtavlor från NKK/FKK och matcha ihop dem för att få alla individer i alla kullar. 

- Kan då fylla på med löshundsprov även för dessa hundar. 

- Veterinärdata, HD/AD mm 

- Läsa in momentpoäng för Norska och Finska prov. 

- Utställningar 

- Älgspårprov 


Not. 

Eftersom äldre prov registreras i olika system genom åren och av olika individer så har inte alla proven lyckats lästs in. 

Så är det även för de svenska löshundsproven historiskt sett. Meddela om du ser något som ser felaktigt ut angående löshundsprov så ser vi om det enkelt går att ordna.