Nu finns även Händelser på nyare prov.
Dessa visas i tidsordning så det skall bli enkelt att följa händelseförloppet under dagen.

Du hittar det under Visa-knappen på Löshundsprovens träfflista.