Vissa "moment poäng" har ändrats enligt Avel och Jaktprovs kommiteérnas utredning.
Original poäng finns kvar. Slutpoängen och priset berörs heller INTE.
Detta för att vi skall kunna jämföra moment egenskaperna med de nya moment bedömningarna från Augusti 2017.

Alltså Inget är ändrat, (momentpoäng, totalpoäng,pris), i det kollegieförda provet som även finns hos SKK. 


Så här har det förändrats i enlighet med den information som redan gavs februari 2017 till alla älghundsklubbar.

Nya Moment 1b Sök-Omfattning, Gamla Moment 2
Momentpoäng
1 fick "Tomt" Finns inte i nya 

Nya Moment 2-Förmåga att finna älg, Gamla Moment 3 + 4 Avstånd Upptag
Här blev det minst fel för att få till en momentjämförelse att slå samman poängen från båda och dela med 2.

Nya moment 3 Förmåga ställa i upptaget, Gamla 5
Momentpoäng
0 Fick värde 1
4 Fick värde 2
5 Fick värde 6  
8 Fick värde 9  
9 Fick värde 10
De andra oförändrade

Nya moment 4 Ståndskallsarbetets kvalitet, Gamla 6
Momentpoäng
0 fick K            
1 fick K            
2 fick 0              
3 fick K            
4 fick 2              
5 fick 4              
De andra oförändrade

Nya moment 5 Vilja att förfölja flyende älg, Gamla 7

De äldre prov som inte har förföljande registrerat på provet
Momentpoäng
2 fick 1
3 fick 1
4 fick 1
5 fick 2
6 fick 3
7 fick 4
8 fick 5
9 fick 7
10 fick 8

De som har förföljande registrerat på provet får motsvarande poäng i förhållande till förföljande.

De andra oförändrade

Nya moment 9 Skallets täthet och täckning, gamla 11
Momentpoäng
0 fick 1              
1 fick 2              
De andra oförändrade

Detta för att vi skall få fortsatt möjlighet till momentjämförelsen!