Om Hitta Älghund beter sig konstigt och Du inte kan få fram informationen som vanligt kan det bero på att Din webbläsare hamnat i osynk med webbservern.

Detta kan bero på ett antal olika saker och är lite utom Hitta Älghunds kontroll.


Men det första att prova är att rensa Temporära Internetfiler för att säkerställa att Du får de senaste filerna till Din dator.

Google har en bra artikel på hur man gör detta i ett antal olika webbläsare.


Läs mer hos Google...


Microsoft Edge...