Nu skriver vi även de nya bedömningarna som görs på proven.